Kan klasser bli med?

Hvis klasser vil melde seg på «Oppdrag Europa» gjør de slik:

-Klassen deler seg i lag med max 10 elever i hver familie/lag. Hvis det er færre enn 10 i klassen kan man lage ett lag, og læreren blir med på laget.

-Alle elevene oppretter en profil på Norli Junior. Hvis man har en profil fra lesekonkurransen før nyttår, bruker man denne profilen videre.

-Elever som skal være i samme gruppe bestemmer hvem som skal være «lederen». Lederen går på Familie-siden og legger til brukernavnene til de andre i gruppa.

-De andre elevene aksepterer invitasjonen på sin profil.

-På familiesiden er det oversikt over hvor mye alle har i gruppa har lest. Om få dager vil det komme opp en figur med søyler som viser lesing til alle på laget.

-Klasselagene konkurrerer mot hverandre.

-På Oppdrag Europa må det være en person over 18 år på laget for at man skal kunne vinne reisegavekort på 10.000 kroner. Hvis det ikke er voksne med på laget, og klasselaget vinner, sender læreren en bekreftelse på at det er ok at laget vinner (etter at vinneren er trukket). Pengene vil da gå til klassen – og kan brukes på f.eks. klassetur.

Lærerområdet fra Norli Junior Lesekonkurranse høsten 2016 ligger imidlertid «i dvale» frem til høsten. På Oppdrag Europa skal ikke lærere godkjenne lesing og de registrerte bøkene vil ikke dukke opp på Lærerområdet, slik som i Norli Junior Lesekonkurransen

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk