Hvis eleven har startet på en bok før konkurransestart 25. september, kan boka føres opp?

Alle sider som er lest fra og med midnatt 25. september, kan føres opp.

Hvis boka er 150 sider, og 40 sider av boka leses 25. september eller senere, er det bare disse 40 sidene som føres opp.

Når elevene skal registrere en bok, skriver de tittel på boka, og boken blir hentet opp automatisk. Elevene skriver inn sideantallet som er lest i konkurranseperioden. Hvis hele boken er lest i konkurranseperioden, skrives sidetallet som står på siste tekstside i boken.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk