Jeg er lærer og har to klasser. Kan jeg melde på flere klasser samlet?

Hovedregel er at klasser skal meldes opp enkeltvis. Lærere som har flere klasser, oppretter en konto for hver klasse. Læreren må ha forskjellig brukernavn for hver klasse, all øvrig informasjon kan være lik (lærernavn, lærers e-post).

Aldersblandede klasser kan meldes inn samlet. Lærer blir bedt om å oppgi klassetrinn, og oppgir det LAVESTE klassetrinnet ved aldersblanding.

Skoler som ikke har naturlig klassedeling, bare klassetrinn, kan melde inn gruppen samlet. En klasse kan maksimalt ha 50 elever. 

 

Gå tilbake til norlijunior.no

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk