Kan høytlesing av bøker føres opp?

Høytlesing av bøker kan føres opp. Ved høytlesning fører elevene opp sideantallet i boken. Den føres altså som bok, ikke lydbok. Dersom læreren leser en bok høyt i klassen, kan derfor alle elevene føre opp denne boken.

 

Hvis elever leser den samme boken som lærer har lest høyt, kan den kun føres opp en gang.

Hvis læreren leser 20 sider av en bok høyt i konkurranseperioden, kan alle elevene føre opp disse 20 sidene. Dette gjelder skjønnlitterære bøker og faktabøker - ikke at læreren leser høyt fra leksene - verken norskleksene eller f.eks. samfunnsfagboka eller annet fag.

Høytlesing var opprinnelig tenkt å ikke skulle inngå i konkurransen, men vi ser at skillet mellom lydbøker og høytlesning blir kunstig.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk