Kan høytlesing av bøker føres opp?

Høytlesning i klassen: For å forenkle registrering av høytlesning i klassen, kan lærer legge inn antall sider lest og antall elever som var til stede. Sidene blir talt med i klassens totale antall sider, og i ukesoversikten. Høytlesning registrert her legges ikke til i den enkelte elevs profil. Dette gjelder høytlesing av skjønnlitterære bøker og faktabøker - ikke at læreren leser høyt fra leksene - verken norskleksene eller f.eks. samfunnsfagboka eller annet fag.

Hvis elever leser den samme boken som lærer har lest høyt, kan den kun føres opp én gang.

Annen høytlesing av bøker kan også føres opp. Ved høytlesning fører elevene opp sideantallet i boken. Den føres altså som bok, ikke lydbok.

Høytlesing var opprinnelig tenkt å ikke skulle inngå i konkurransen, men vi ser at skillet mellom lydbøker og høytlesning blir kunstig. I tillegg får vi tilbakemeldinger på at høytlesning også er med på å stimulere til leselyst og leseglede, som jo er formålet med konkurransen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk