Vi har en ny kundeservice side. Besøk den på www.norli.no/kundeservice

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt medlemskap i NORLI PLUSS slettes om du melder deg ut.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av din bruk av Norlijunior.no slettes når du stenger din konto, eller om kontoen har vært passiv i tre år. Dine bokomtaler blir lagret og anonymisert, men mindre du selv sletter før kontoen avsluttes.

Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger knyttet til Norlis oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer