Vi har en ny kundeservice side. Besøk den på www.norli.no/kundeservice

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra NORLI PLUSS på SMS, e-post eller i digitale kommunikasjonsflater, vil Norlis samarbeidspartnere behandle dine  personopplysninger i henhold til dette formålet. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Oculos og Voyado – for administrasjon av medlemskap i Norli PLUSS, analyse, nyhetsbrev-utsending, SMS-utsending mm. 

Digital Distribusjonssentral og Convert – for drift av e-bokløsning med nettsider og underliggende datasystemer

Convert og Magento – for drift av nettbutikken norli.no og Min side inkludert administrasjon av medlemskap i Norli PLUSS og visning av saldo på digitale klippekort og kjøp i Norli PLUSS.

Snuti AS – for drift av norlijunior.no

Oracle – for lagring av salgsdata/regnskapsdata i Norli Libris AS sitt ERP-system.

Sveve - for utsendelse av SMS

Zendesk - for administrasjon av henvendelser til kundesenter.

Forlagssentralen AS, Helt hjem, Thanke, PostNord, Bring og Logistra/Cargonizer - for utsendelse av varer du har bestilt på norli.no

Klarna og Vipps - for håndtering av betaling.

 

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer