Vi har en ny kundeservice side. Besøk den på www.norli.no/kundeservice

Din rett til å klage

Du har ingen plikt til å gi Norli dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra norli.no, kort.norli.no eller ebok.norli.no som beskrevet tidligere, og for å bruke våre nettsider eller delta i våre klubber, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til vårt personvernombud, kundeservice@norli.no.

Fører ikke dette fram, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktinfo finner du på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk