Når du har samtykket i å bli medlem i Norlis kundeklubb: Norli-klubben, innebæerer det at Norli kan sende deg tilbud og informasjon via e-post, SMS og post, og eksponere slik informasjon for deg i sosiale medier. Informasjon om ditt handlemønster lagres og benyttes til å gi deg anbefalinger, tilbud og invitasjoner som kan være relevante for deg. Se nedenfor for nærmere informasjon om personopplysninger. Formålet er å gi deg informasjon du opplever som nyttig og relevant, og å unngå å sende deg spam. Registrert og anonymisert informasjon kan også bli benyttes til statistikk og analyseformål. Det koster ingenting å bli eller være medlem i Norli-klubben, og medlemskapet er personlig. Norli kan unntaksvis sende deg invitasjoner til å delta i spørreundersøkelser. Dersom Norli skulle tilby sosiale tjenester der du registrerer eller anmelder bøker, kan dine registreringer i slike samfunn benyttes til samme formål som beskrevet over. Du kan enkelt melde deg av ved å klikke på avmeldingslenke i et av nyhetsbrevene som du mottar. Norli har rett til å gjøre endringer i vilkårene for Norli-klubben, og vil i så fall varsle om dette i medlemsvilkår. Norli vil behandle og oppbevare alle personopplysninger forsvarlig og i henhold til norsk lov, og i henhold til de rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet som følger av til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger om deg som er lagret i henhold til dette punktet, vil kun bli lagret så lenge som det er saklig begrunnet og nødvendig for de angitte formål, og vil slettes så snart disse betingelsene ikke lenger er tilstede. Du har til enhver tid rett til å kreve innsyn i de personopplysninger Norli har registrert om deg, og til å kreve retting, endring eller sletting av feilopplysninger. Henvendelser om dette kan rettes til Norli ved behandlingsansvarlig på e-post internett@norli.no. Norli vil lagre de opplysninger du oppgir ved registrering, samt opplysninger om din bruk av Norlis nettsteder og tjenester, herunder kjøpshistorikk. Dersom tjenesten åpnes for kobling mot tredjeparts tjenester, for eksempel Facebook, Instagram og Twitter, og du velger å benytte deg av slike muligheter, vil opplysninger om din bruk av slike koblinger også registreres, lagres og brukes av Norli på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor. Norlis nettsteder vil kunne benytte informasjonskaplser (cookies), som lagrer visse opplysninger om din terminal (lesebrett, mobil og lignende). Opplysninger som genereres gjennom bruk av slike informasjonskapsler, vil kunne hentes ut, lagres og analyseres av Norli til samme formål som nevnt over.